dolor, psicosomatica, risoterapia

El meu cos està dolgut

Què li passa al nostre cos quan les nostres emocions estan en l'inconscient?

En ocasions ens trobem que el nostre cos ens dol i comencem una roda de visites a especialistes per poder trobar una solució al nostre dolor. En la majoria dels casos trobem una causa física per la qual tenim aquest dolor i per tant quan fem els tractament adequant millora i fins i tot desapareix. 

Però, què passa quan aquest dolor va passant per diferents punts del nostre cos i tot i anar al metge i realitzant diverses proves clíniques no li trobem una explicació ja que tot surt bé?

Doncs quan patim un dolor que no li podemdonar una explicació clínica l'anomenem psicosomàtica

"La psicosomàtica és la orientació de la ciència de la salut que es caracteritza per incloure en cada acta o judici clínc la presencia d'emocions insconscients en el pacient" (Lain Entralgo P.1985).

Per tant es aquesta roda de visites mèdiques, s'hauria de començar a incloure a l'especialista de les emocions com és el psicòleg general sanitari.

Els psicòlegs tenen una formació molt amplia i per tant el coneixement de diferents eines. Aquestes ens permeten ajudar-te ha trobar la causa del teu dolor i poder ajudar-te ha trobar la causa del teu dolor i poder donar-li una solució. Per tant podem fer el corresponent tractament terapèutic.

Des de La Caixa dels Estímuls us oferim aquest servei oferint-vos la nostra experiència i el nostre coneixement de diferents eines per poder tractar el teu dolor de forma individualitzada.

Les nostres eines van des de les més clàssiques dintre de la psicologia com la comunicació verbal, la relaxació, l'escriptura.... fins les més dinàmiques com la risoteràpia.

Actualment oferim sessions de risoteràpia cada primer dilluns de mes. Amb la risoteràpia augmenta la nostra flexibilitat, creativitat i tolerància fent que veiem les coses de manera més positiva i li traiem el màxim de partit a les coses. També ens ajuda a millorar l'acceptació d'un mateix i dels altres. Ens ajuda a oblidar-nos de les nostres preocupacions, a desinhibir-nos i a alliberar-nos de complexos i esquemes mentals que ens limiten. Per tant en aquestes sessions pots començar el teu procés de fer conscients les teves emocions i començar a curar el teu dolor.

Eva Antolín Agustí

Psicòloga general Sanitària