Infanto-juvenil


Què oferim?


Assessorament

Orientació sobre el motiu de consulta, oferint pautes de resolució.

Orientación sobre el motivo de consulta, ofreciendo pautas de resolución.

Exploració

Administració de les proves i tests necessaris.

Administración de les pruebas y tests necesarios.

Diagnòstic

Una avaluació adequada permet elaborar els objectius de treball.

Una evaluación adecuada permite elaborar los objetivos de trabajo.

Tractament

El tractament psicològic es realitza de forma personalitzada.

El tratamiento psicológico se realiza de forma personalizada.

Ámbits d´intervenció infantil i juvenil/Ámbitos de intervenció infantil y juvenil

Psicologia clínica / Psicología clínica
 • Autoestima-autoimatge  / Autoestima/autoimagen
 • Trastorns depressius  / Trastornos depresivos
 • Trastorns d'ansietat / Trastornos de ansiedad
 • Trastorns somatomorfs  
 • Habilitats socials  / Habilidades sociales
 • Agressivitat  /Agresividad
 • Gelosia  / Celos
 • Comportament disruptiu  / Comportamiento disruptivo
 • Insomni  / Insomnio
 • Fòbies  / Fobias
 • Trastorns obsessiu-compulsius  / Trastornos obsesivo-compulsivos
 • Separació dels pares  / Separación de los padres
Psicologia escolar:  / Psicología escolar:
 • Dislèxia  / Dislexia
 • TDAH  
 • Capacitats intel·lectuals  / Capacidades intelectuales
 • Reeducacions escolars ...  / Reeducaciones escolares
 • Tècniques d'estudi  / Técnicas de estudio
 • Trastorns d'aprenentatge  / Trastornos de aprendizaje

Metodología

 • PRIMERA VISITA: Es realitza amb els pares per obtenir una història clínica i pactar una orientació terapèutica.

 • EXPLORACIÓ: proves psicomètriques per complementar el diagnòstic.

 • ASSESSORAMENT i/o TRACTAMENT:Intentem treballar sempre en coordinació amb l’escola i la família, amb l'objectiu comú d'ajudar el nen en el seu procés de creixement personal i superació de dificultats.

 • Teràpia individual i/o teràpia en petit grup.

 • PRIMERA VISITA: Se realiza con los padres para obtener una historia clínica y pactar una orientación terapéutica.

 • EXPLORACIÓN: pruebas psicométricas para complementar el diagnóstico.

 • ASESORAMIENTO y/o TRATAMIENTO: Intentamos trabajar siempre en coordinación con el colegio y la familia, con el objetivo común de ayudar al niño en su proceso de crecimiento personal i superación de dificultades.

 • Terapia individual y/o terapia en pequeño grupo.