Risoterapia


Perquè voldriem fer un taller per riure?


Per descobrir el món del riure i el nen  que tots portem dintre. / Para descubrir el mundo de la risa y el niño que todos llevamos dentro.

Per recorda que un riure sincer es la clau per obrir el cor de qui tens davant. / Para recordar que una risa sincera es la llave para abrir el corazón de quien tienes delante.

Per passar una bona estona i conèixer gent./ Para pasar un buen rato y conocer gente.

Beneficis de la Risoterapia


Estudis científics demostren que el riure es curatiu i han posat de manifest l’eficàcia del riure a nivell mental i físic.

Estudios científicos demuestran que la risa es curativa y han puesto de manifiesto la eficacia de la risa a nivel mental y físico.

A nivell mental augmenta la nostra flexibilitat, creativitat i tolerància fent que veiem les coses manera més positiva i li treiem el màxim de partit de les coses. També ens ajuda a millorar l’acceptació d’un mateix i dels altres. Ens ajuda a oblidar-nos de les nostres preocupacions, a desinhibir-nos i a alliberar-nos de complexos i esquemes mentals que ens limiten.

A nivel mental aumenta nuestra flexibilidad, creatividad y tolerancia haciendo que veamos las cosas de forma más positiva y le saquemos el máximo partido de las cosas. También nos ayuda a mejorar la aceptación de uno mismo y de los demás. Nos ayuda a olvidarnos de nuestras preocupaciones, a desinhibirnos y a liberarnos de complejos y esquemas mentales que nos limitan.

A nivell físic, el riure és un potenciador del nostre sistema immunològic i de la nostra bellesa ja que provoca l’alliberació d’hormones i endorfines que tenen un efecte beneficiós sobre el cos. El riure és un reconegut antídot contra l’estrés ja que provoca relaxació. A més té un efecte anestèsic que ajuda a calmar els dolors i les inflamacions. També és un bon exercici físic ja que millora la circulació, la digestió, disminueix el colesterol i la glucosa en sang etc.

A nivel físico, la risa es un potenciador de nuestro sistema inmunológico y de nuestra belleza ya que provoca la liberación de hormonas y endorfinas que tienen un efecto beneficioso sobre el cuerpo. La risa es un reconocido antídoto contra el estrés ya que provoca relajación. Además tiene un efecto anestésico que ayuda a calmar los dolores y las inflamaciones. También es un buen ejercicio físico ya que mejora la circulación, la digestión, disminuye el colesterol y la glucosa en sangre etc.

Què és un fa en un taller?


1.Introducció teòrica i dinàmica de la sessió./Introducción teórica y dinámica de la sesión.

2.Escalfament i desbloqueig./Calentamiento y desbloqueo.

3.Dinàmiques i jocs./Dinámicas y juegos.

4.Gimnàstica del riure./Dinámicas y juegos

5.Interiorització i relaxació./ Interiorización y relajación.

6.Avaluació i tancament./Evaluación y cierre.